GLdvev9RHySMRtQ6UwHgNwa6nFy1sodU83
Balance (GRIF)
5315549.84346133